SYSTEMATR, kalite, çevre, is sağlığı ve güvenliği, gıda güvenliği konularında yönetim sistemleri belgelendirme hizmetleri ihtiyacı olan kuruluşlar için güvenilir belgelendirme hizmetleri sunmak için kurulmuştur.

Müşterilerimize iş proseslerinde değer katma vizyonumuz ve sahip olduğumuz kurumsal deneyimin derinliği özgün kaynaklarımızdır.

SYSTEMATR, tedarikçilerinin ürün gerçekleştirme yetileri hakkında güvenilir kanaat elde etmek isteyen müşterileri adına denetimleri yürütmektedir.

SYSTEMATR müşteriye spesifik şartlarında denetimine dair yeterli kaynak ve ağa sahiptir.

SYSTEMATR çok çeşitli sektörlerde denetim yapma tecrübesine sahiptir.

 

SYSTEMATR eğitim hizmetlerini PersonaTR Uluslararası Personel Eğitim ve Belgelendirme Kuruluşunun profesyonel deneyimi ile sürdürmektedir.

Günümüzde, dünya ticaretinin hızla gelişmesi ve globalleşmesi ile rekabetin ve serbest piyasa kurallarının kıran kırana işlediği bir dönem yaşanmaktadır. Ülkelerin ekonomik güçleri haline gelen dünya Pazar paylarını arttırma yarışında hiç birşey eskisi kadar kolay değildir. Bunun en çok etkisini gösterdiği alan da madde mamul ve hizmetlerden beklenen vasıflardır.

Artık, tüketici taleplerini dikkate alan üreticiler kazanmaktadır. Ekonomik dengeler arz talep kurallarına ve rekabet esaslarına göre gerçekleşmektedir . Ancak tüketicilerin satın almış oldukları her mal ve hizmet konusunda uzman olması beklenemez. Bu yüzden satın alınan mal ve hizmetin bir Belgelendirme Kuruluşu tarafından belgelendirilmiş olması aranır. Burada belgelendirme, tanımlanmış bir ürün, işlem veya hizmetin belirli bir standart veya ayrı bir dokümana göre yeterli uygunlukta olduğunun bağımsız bir merci tarafından teşvik edilmesi faaliyeti olarak tanımlanmaktadır .

Dünyada Avrupa'da ve doğal olarak Türkiye'de standart, ticaretin, deney hizmetlerinin, belgelendirme hizmetlerinin şartlarını ve esaslarını tespit eden temel dokümandır.Bu dokümanların hazırlanması için yürütülmekte olan standardizasyon çalışmalarıyla ilgili bütün tarafların aktif iştiraki, standartların kalitesi ve ekonomik hayatın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından büyük bir öneme sahiptir Bir "Kalite Belgesi" ne sahip olmak, örneğin ISO 9000, ürünün veya hizmetin " İyi Bir Ürün veya İyi bir Hizmet" olarak değerlendirilmesinde oldukça önemli katkı sağlar. Bu durumda, ürünün hatalı olma şansı da çok azdır. Müşteriler ürün veya hizmet alırlarken kendi şartlarının eksiksiz bir biçimde karşılanmasını ve ödedikleri ücretin değer kazanmasını beklerler. Kalite talebi tüm dünya için geçerlidir.